Banner

Guus Receveur

adviseur

Guus Receveur is in 2023 gestart bij E&E advies als adviseur met een specialisatie in regionale economie (ecosystemen, netwerkvorming, economische visie en strategie) en ruimtelijke economie (o.a. werklocatiestrategieën en profilering). Guus is economisch geograaf en economisch generalist en heeft een achtergrond bij economische zaken van de gemeente Groningen en in regionale samenwerking bij de Regio Groningen-Assen. Daarnaast heeft hij ook ervaring in commerciële omgevingen, waardoor hij zich prettig voelt op het snijvlak van overheid en bedrijfsleven. Zeker in relatie tot strategische (profilerings)vraagstukken. Tijdens zijn eerdere werk bij de gemeente Groningen en de Regio Groningen-Assen heeft hij ook veel ervaring opgedaan rondom arbeidsmarktvraagstukken en samenwerking met onderwijsinstellingen.

Guus werkt graag aan strategische economische vraagstukken, waar creativiteit en visievorming worden gevraagd. Bijvoorbeeld rondom ecosystemen, profilering, werklocaties en overkoepelende economische visies. Hierbij begeleidt hij met inhoudelijke kennis en verschaft hij achtergrond aan de discussie. En zorgt hij er, indien gewenst, voor dat de discussie breed gevoerd kan worden met economische en maatschappelijke stakeholders. Hij heeft inzicht in hoe vervolgens een economische visie vertaald kan worden naar een uitvoerbare strategie.