Banner

Floortje van Aken

adviseur

Floortje is eind 2016 begonnen als adviseur bij E&E advies. Daarvoor werkte zij onder meer als belangenbehartiger voor het midden- en kleinbedrijf in Noord-Nederland (VNO-NCW MKB Noord, standplaats Groningen) en op freelance basis als beëdigd tolk Russisch. Bij E&E advies ligt Floortjes focus op economische advies- en onderzoekstrajecten. Zij voelt zich thuis op het snijvlak tussen overheid en bedrijfsleven, schakelt makkelijk tussen verschillende abstractieniveaus en weet partijen door haar enthousiasme en gedrevenheid aan zich te binden.

Als belangenbehartiger bij VNO-NCW MKB Noord heeft Floortje ervaring opgedaan met het vertalen van economische beleidsvraagstukken naar praktische, concrete projecten voor en met ondernemers – onder meer op het vlak van verenigingsmanagement, ondernemerschap, regionale samenwerking en de revitalisering van dorpen en steden. Zij heeft zodoende sterk inzicht ontwikkeld in het functioneren van ondernemerscollectieven en de randvoorwaarden voor succesvolle samenwerking rondom lokale en regionale economische opgaven. Floortje spreekt de taal van ondernemers en heeft goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.