Banner

Edwin Roos

associate

Edwin heeft zich in het voorjaar van 2017 als associate verbonden aan E&E advies. Edwin Roos is een ervaren beleidsadviseur en projectmanager op het gebied van ruimtelijke en economische ontwikkeling. Zijn aanpak is gericht op het realiseren van samenwerking tussen publieke en private partijen, bieden van innovatieve inzichten en verbinden van strategische visie met praktische uitvoering (en v.v.). Hij beschikt over goede adviesvaardigheden, is bestuurlijk sensitief en heeft degelijke kennis van methoden van onderzoek en projectmanagement. Edwin is opgeleid als ruimtelijk econoom en heeft vele ruimtelijk-economische projecten uitgevoerd, onder andere op het gebied van innovatie, economische stimuleringsprogramma’s, centrumontwikkeling, bedrijventerreinen, beleidsevaluatie en economische impactstudies. Zijn meest recente project is het ontwikkelen van een provinciaal programma voor de energietransitie.