Sjors ter Braak (adviseur)

Sjors is sinds 2019 als adviseur Energietransitie werkzaam bij E&E advies. Vanuit zijn opleidingen Bedrijfseconomie en Supply Chain Management neemt hij een praktische aanpak mee om problemen op te lossen. Naast zijn bachelor en master opleiding heeft Sjors een focus gelegd op kwantitatief onderzoek. In dit kader heeft hij ervaring met zowel statistische analyses als numeriek onderzoek. Zijn bedrijfskundige achtergrond zorgt ervoor dat hij vanuit meerdere perspectieven kan kijken naar vraagstukken die op de scheidingslijn tussen het bedrijfsleven en overheid liggen.

Vanuit zijn opleiding Bedrijfseconomie neemt hij zijn cijfermatige aanleg mee. Dit zorgt voor gedegen analyses als basis voor zijn advisering. Gedurende zijn master heeft Sjors zich gericht op de energie industrie door hier onderzoek naar te doen en extra vakken over te volgen. Zijn interesse en kennis zijn gericht op duurzame energie bronnen en haalbaarheids-onderzoeken van duurzame energie projecten. De kennis die hij hieraan heeft overgehouden gaat hij gebruiken bij beleidsvoorstellen voor het versnellen van de energietransitie.

Tot slot heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar het onderhoudsproces van offshore windmolen parken. Hieruit blijkt zijn wens om zijn kwantitatieve vaardigheden hard te maken voor het bevorderen van de energietransitie. Zijn kwantitatieve vaardigheden en gestructureerde manier van werken gaat Sjors bij E&E advies gebruiken om tot gegronde analyse en adviezen te komen op het gebied van energietransitie.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties