Project- & programmamanagement

Op zoek naar een gedreven en vakkundige professional die een project of programma kan opzetten of leiden? Of is er dringend versterking nodig in je team? Wij kunnen helpen. Onze adviseurs hebben ruime ervaring in zowel het opzetten als het leiden van projecten en programma’s op het vlak van economie en energie. Zij brengen een groot en relevant netwerk mee waar zij een beroep op kunnen doen bij zowel de ontwikkeling als het operationaliseren van projecten en programma’s. Onze mensen spreken de taal van overheid, ondernemers én onderwijs en zijn in staat uiteenlopende belangen te verbinden en partijen samen te brengen.  Ook het aanleveren van medewerkers voor project- en programmaondersteuning behoort tot de mogelijkheden. Daarbij kunt u denken aan functies als project- of programmasecretaris. Voor lange of korte tijd, vast of flexibel: beide is mogelijk.

Wij helpen opdrachtgevers onder meer met: 

  • interim programma- en projectmanagement 
  • programmaontwikkeling, strategie- en agendavorming 
  • kwartiermakerschap op programma’s en projecten 
  • het bevorderen van publiek-private samenwerking in brede zin 

Hieronder lichten we een aantal projecten uit waaraan wij hebben gewerkt.