Monitoring & evaluatie

Wie beleid maakt, wil uiteindelijk weten wat de impact daarvan is. Zo kan inzichtelijk worden gemaakt waaraan publieke middelen besteed zijn, welk maatschappelijk effect dat heeft gehad en waar de koers eventueel moet worden aangepast. E&E advies helpt hierbij.  Wij ontwikkelen monitoringsinstrumenten die de voortgang op relevante indicatoren inzichtelijk maken, en geven opdrachtgever daarmee inzicht in de ontwikkelingen in de regio. Ook hebben wij veel ervaring met project- en programmaevaluaties die de impact van beleid en de uitvoering daarvan meten en onderbouwen. Daarmee brengen wij het resultaat, de effectiviteit en het doelbereik van beleid helder in beeld.

Wij helpen opdrachtgevers onder meer met: 

  • uitvoeren van midterm- en eindevaluaties 
  • het inrichten en uitvoeren van monitoring van beleidsprogramma’s of -instrumenten
  • impactanalyses van beleid 

Een greep uit projecten waar we trots op zijn: