Beleids- & strategieontwikkeling

E&E advies is gespecialiseerd in het bieden van ondersteuning en advies bij de vorming van nieuwe beleidskaders, herijking van (regionaal) economisch en energiebeleid en visie- en strategieontwikkeling. Wij combineren deskundigheid en een sterke inhoudelijke analyse van opgaven met een zorgvuldige procesvoering, grote betrokkenheid en gevoel voor samenwerking. Wij zorgen voor goed onderbouwd beleid dat breed gedragen wordt door stakeholders. 

Wij helpen opdrachtgevers onder meer met: 

  • uitvoeren van beleidsvoorbereidend onderzoek
  • leveren van economische onderbouwingen
  • uitvoeren van haalbaarheidsstudies
  • ontwikkelen van visie en strategie
  • ontwikkelen van beleidsprogramma’s 
  • routekaartontwikkeling 

Een aantal voorbeelden van projecten waar wij aan hebben bijgedragen staat hieronder: