Second opinion Zonnepark Heerenveen

Aanleiding

Een ondernemer heeft de gemeente Heerenveen benaderd met het voornemen een zonnepark te realiseren in de gemeente. Het gaat hierbij om een park dat in fasen moet uitgroeien tot een zonnepark met een omvang van 11,8 hectare. De ondernemer heeft hiervoor een businesscase ontwikkeld en verzoekt de gemeente de benodigde gronden hiervoor aan hem te verpachten. De gemeente Heerenveen voert een actief duurzaamheidsbeleid waarin het plan van een zonnepark prima past. Dit maakt dat de gemeente in principe positief staat ten opzichte van het zonnepark en de grondhouding ‘ja, mits’ heeft. De ‘mits’ heeft betrekking op de robuustheid van de businesscase en de grondopbrengsten voor de gemeente. Op verzoek van de gemeente Heerenveen heeft E&E advies de businesscase voor dit zonnepark beoordeeld.

Aanpak

De businesscase voor een zonnepark is gebaseerd op tientallen variabelen. Hierbij is onderscheid te maken in variabelen die betrekking hebben op de omvang, investering, financiering, opbrengsten en exploitatiekosten van het zonnepark. In goed overleg met de initiatiefnemer hebben wij de businesscase en inhoudelijke invulling hiervan beoordeeld en vergeleken met onze eigen businesscase voor een zonnepark. Hiervoor zijn verschillende constructieve gesprekken gevoerd, waarbij zowel de gemeente als de initiatiefnemer aanwezig was.

Resultaat

Onze bevindingen hebben we verwerkt in een bondige rapportage. De gemeente beschikt over een degelijke beoordeling van de businesscase die gedurende het traject is aangescherpt, waardoor er ook meerwaarde voor de initiatiefnemer is gecreëerd. Ook heeft de gemeente inzicht gekregen in de maximaal mogelijke grondopbrengst waarbij de businesscase rendabel is. Dit geeft de gemeente inzicht in de maximale onderhandelingsruimte met de ondernemer. De gemeente en ondernemer zijn nog steeds voornemens het zonnepark te realiseren en de ondernemer heeft een subsidieaanvraag ingediend.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties