Publicatie Nulmeting Nationaal Programma Groningen

NPG

Samen met Aletta Advies en het Sociaal Planbureau Groningen werkt E&E Advies aan de structurele monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Groningen. Dit is een project vanuit het Rijk waarin, provincie en gemeenten samenwerken aan een betere toekomst voor Groningen. Hierin staat de leefbaarheid in de 5 gemeentes die het hardst getroffen zijn door aardbevingsschade centraal. Er wordt gekeken naar de brede welvaart in deze regio, dat wil zeggen: de economie, natuur en klimaat en werken en leren. Door middel van een startfinanciering van €1,15 miljard voor projecten die zich focussen op een of meerdere van deze thema’s moet het imago van Groningen de komende jaren een boost krijgen.

Recent hebben we de nulmeting afgerond, die laat zien dat Groningen voor grote opgaven staat. In de komende tien jaar gaan we jaarlijks monitoren en evalueren in welke mate Nationaal Programma aan deze opgaven bijdraagt. Lees hier het rapport van de nulmeting. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties