Projecten – Project- en programmamanagement

  • Penvoerder businesscase vaarweg Drachten – opdrachtgever(s): Gemeente Smallingerland en provincie Fryslân
  • Teamleider Economie & Innovatie provincie Overijssel – opdrachtgever(s): Provincie Overijssel
  • Algemeen directeur Stichting RenQi – opdrachtgever(s): Stichting RenQi
  • Aandeelhouder en opdrachtgever ontwikkelingsmaatschappij Oost NV – opdrachtgever(s): Provincie Overijssel
  • Deelname deskundigencommissie EFRO – opdrachtgever(s): SNN

Terug naar projectenoverzicht

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties