Projecten

Met veel enthousiasme en energie werken wij aan projecten voor onze opdrachtgevers. Graag laten we u een selectie zien van projecten die wij in de afgelopen jaren hebben uitgevoerd:

Ondersteuning bij beleids- en strategieontwikkeling

Routekaart Groningen CO2 neutraal – Gemeente Groningen: De gemeente Groningen heeft de ambitie om in 2035 CO2 neutraal te zijn. E&E advies heeft samen met Quintel Intelligence onderzocht hoe Groningen deze ambitie kan waarmaken en of dit op het eigen grondgebied kan. Samen met de partners van het Platform Groningen Energieneutraal en de gemeente Groningen hebben we een routekaart opgesteld. Klik hier om de routekaart te bekijken.

 

 

Places of hope – Ministerie van BZK, drie noordelijke provincies en G4: ‘Places of Hope’ is de uitkomst van het atelier Zelfbewust Noord-Nederland. In dit atelier, waarin E&E advies onderdeel uitmaakte van het onderzoeks- en ontwerpteam, hebben ontwerpers, wetenschappers en stakeholders aantrekkelijke toekomstperspectieven voor Noord-Nederland ontwikkeld. Er is tevens een film gemaakt.

 

 

 

Project- en programmamanagement

Teamleider kenniseconomie en arbeidsmarkt – Provincie Overijssel: Doel van deze functie was om de eenheid op het vlak van economie en innovatie verder te versterken. Het betrof een functie waarbij circa 15 mensen werden aangestuurd. De provincie heeft E&E advies gevraagd om deze functie voor een jaar in te vullen. E&E advies heeft de functie naar volle tevredenheid van de opdrachtgever ingevuld.

 

 

Procesbegeleiding Energie Agenda – Provincie Flevoland: E&E advies heeft tijdelijke ondersteuning geleverd voor het opstellen van de Energie Agenda Flevoland. De rol van E&E was het uitwerken van diverse bouwstenen als input voor de agenda en het betrekken van stakeholders bij het proces. Dit heeft geresulteerd in een beleidsdocument dat richting geeft aan de uitvoering en kan rekenen op breed draagvlak onder stakeholders.

 

 

Monitoring en evaluatie

Evaluatie Energieagenda 2010-2020 – Provincie Noord-Brabant: E&E advies heeft de energieagenda 2010-2020 van de provincie Noord-Brabant geëvalueerd. Op basis van deskresearch en interviews met betrokken medewerkers en externe stakeholders zijn conclusies getrokken over de effectiviteit van de energieagenda. Tevens heeft de evaluatie waardevolle lessen opgeleverd die zijn geïmplementeerd in de nieuwe energieagenda van de provincie.

 

 

 

Monitor Hoogeveen  – Gemeente Hoogeveen: De gemeente Hoogeveen heeft de ambitie om in 2040 CO2 neutraal te zijn. De gemeentelijke organisatie wil het goede voorbeeld geven en in 2025 CO2 neutraal zijn. E&E advies heeft een online monitoringsinstrument ontwikkeld waarmee de voortgang van de energietransitie en de mate van doelbereik langjarig kan worden gevolgd. Klik hier om de monitor te bekijken.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties