Places of Hope

Op 20 september zijn tijdens de tentoonstelling ‘Places of Hope’ de uitkomsten van het onderzoekend ontwerp van het atelier Zelfbewust Noord-Nederland gepresenteerd. In dit atelier, waarin E&E advies onderdeel uitmaakte van het onderzoeks- en ontwerpteam, hebben ontwerpers, wetenschappers en stakeholders aantrekkelijke toekomstperspectieven voor Noord-Nederland ontwikkeld.

De opgaven en de perspectieven die we hebben onderzocht zijn: hoe kan de leefbaarheid worden gegarandeerd in tijden van krimp en vergrijzing? Hoe kan het Noorden zijn economische potenties benutten? Wat kan inzetten op lokale kracht voor de energievoorziening betekenen? En hoe kan het Noorden zich voorbereiden op klimaatverandering?

De hoopvolle perspectieven waarop we tijdens ons traject zijn gestuit zijn in een brochure en op film bijeengebracht. Het eindresultaat dient ter inspiratie voor de plannen en processen die op tal van plekken in het Noorden aan de orde zijn en om zin te krijgen in de toekomst.

Het Places of Hope Atelier werd mogelijk gemaakt door Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningrijkrelaties, de drie noordelijke provincies en de vier steden Leeuwarden, Groningen, Assen en Emmen. Het eindresultaat maakt deel uit van de tentoonstelling/manifestatie ‘Places of Hope’ die nog tot eind november 2018 te zien is in de Kanselarij in Leeuwarden. Voor nadere informatie zie www.placesofhope.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties