Banner

Partners

E&E advies is als bureau sterk gericht op samenwerking. Wij onderhouden een netwerk van gespecialiseerde samenwerkingspartners - bestaand uit andere adviesbureaus en zelfstandige professionals - met wie wij de krachten kunnen bundelen als een opdracht daarom vraagt. Wij leveren zodoende altijd een team dat het gewenste maatwerk en de hoogste kwaliteit kan leveren.

Partner Logo
close-icon

Met Water & Energy Solutions werken we onder andere samen bij Waterschap Noorderzijlvest.

Partner Logo
close-icon

Met onder andere Witteveen+Bos werken wij samen in een consortium in het Warmte Transitiecentrum Groningen.

Partner Logo
close-icon

Samen met Royal Haskoning DHV hebben we de economische impact van de RES Groningen onderzocht. 

Partner Logo
close-icon

Met onder andere Procap werken wij samen in een consortium in het Warmte Transitiecentrum Groningen.

Partner Logo
close-icon

Samen met Quintel hebben wij bij de Gemeente Dijk en Waard inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om CO2 neutraliteit in de nieuw gevormde gemeente te realiseren en wat een realistisch streefjaar is voor deze ambitie.

Partner Logo
close-icon

Samen met onder andere NieuwBeeld schreef Bas Doets het essay “Van verborgen naar geborgen kampioenen. Pleidooi voor een groene industriepolitiek gericht op de Nederlandse hidden champions.”

Partner Logo
close-icon

Met BBENG werken we onder andere samen aan Ik Ben Drents Ondernemer, het eerstelijns mkb-programma van Drenthe.

Partner Logo
close-icon

Met B&A werken we samen aan een rekenkameronderzoek voor de gemeente Papendrecht.

Partner Logo
close-icon

Voor de provincie Fryslân hebben we samen met Lysias een evaluatie van het Iepen Mienskips Fonds gedaan.

Partner Logo
close-icon

Met onder andere Stel. werken wij samen in een consortium in het Warmte Transitiecentrum Groningen.

Partner Logo
close-icon

Met onder andere CMO STAMM zijn wij tot en met 2030 verantwoordelijk voor de structurele monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Groningen.

Partner Logo
close-icon

Met KplusV werken we onder andere samen aan Ik Ben Drents Ondernemer, het eerstelijns mkb-programma van Drenthe.

Partner Logo
close-icon

Met onder andere Aletta Advies zijn wij tot en met 2030 verantwoordelijk voor de structurele monitoring en evaluatie van het Nationaal Programma Groningen.