Bas Doets (directeur/senior adviseur)

Bas Doets is de directeur van ons bedrijf en is daarnaast een inhoudelijk gedreven en enthousiasmerende adviseur en projectleider die zich vooral thuis voelt op het snijvlak tussen het publieke en private domein. Hij heeft een sterk probleemoplossend vermogen door methodes te ontwikkelen om moeilijke dingen makkelijk te maken. Bas is een people person met een praktische en realistische instelling

Bas Doets houdt zich bezig met allerhande economische onderzoeks-, advies- en clusterprojecten. Hij heeft in de afgelopen jaren diverse clusters en regionale economische samenwerkingsverbanden ondersteund, waarin het samenspel tussen en doelvervlechting van de partijen binnen de vier O’s (ondernemers, overheden, onderzoeks- en onderwijs-instellingen) steevast een belangrijke rol speelde. Voorbeelden zijn Sensor Universe, Economisch Offensief Almere, cluster veiligheid Den Haag, Clean Tech Delta Rotterdam, Amsterdam Smart City, Economische agenda Regio Zwolle, F4 gemeenten in Fryslân, Economic Board Groningen en de innovatiestuurgroep West-Brabant.

Daarnaast is Bas Doets gespecialiseerd in het evalueren van economisch beleid en beleidsinstrumenten. Voorbeelden van instrumenten die hij heeft geëvalueerd zijn MKB Eindhoven, Innovatienetwerk Stedendriehoek, Innovatieactieplan West-Brabant en het Regionaal Economisch Actieplan Brabant.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties