Teamleider kenniseconomie en arbeidsmarkt provincie Overijssel

Aanleiding

Met de nieuwe functie Teamleider kenniseconomie en arbeidsmarkt beoogt de provincie Overijssel de eenheid op het vlak van economie en innovatie zowel op managementniveau als op het vlak van beleidsontwikkeling verder te versterken. Het betreft een functie waarbij circa 15 mensen worden aangestuurd. De provincie heeft Bas Doets van E&E advies gevraagd om deze functie voor een jaar in te vullen.

Onze aanpak

Bas Doets heeft in 2015 drie dagen per week voor de provincie Overijssel gewerkt in de vorm van een detachering. De focus lag bij enkele inhoudelijke en managementuitdagingen. De inhoudelijk uitdagingen hadden bijvoorbeeld betrekking op de voorbereiding van de statenverkiezingen (onderhandelings- en overdrachtsdossiers), beleidsvorming naar aanleiding van het nieuwe collegeakkoord, input leveren voor de P&C cyclus, ontwikkeling van de nieuwe Human Capital Agenda en de Agrofood Agenda, bijstelling inzet en relaties economische ondersteuningsinfrastructuur. De managementuitdagingen richtten zich voornamelijk op persoonlijke ontwikkeling en professionalisering van medewerkers, teamontwikkeling, rolopvatting en rolinvulling.

Resultaat

Bas Doets heeft de functie naar volle tevredenheid van de opdrachtgever ingevuld. Er zijn concrete stappen gezet om het innovatie-ecosysteem in de provincie Overijssel te versterken. Er is een heldere structuur en strategie uitgewerkt op basis waarvan medewerkers van het team kennis en innovatie economie met nieuw elan aan de slag kunnen met innovatiebevordering.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties