Ondersteuning bij beleids- en strategieontwikkeling

Heeft u behoefte aan een nieuw beleidskader van waaruit de economie of de energietransitie in uw regio wordt gestimuleerd? Of wilt u zich heroriënteren op uw beleid? Zoekt u ondersteuning bij visie- en strategieontwikkeling of een effectievere samenwerking met stakeholders? Wij ondersteunen u graag! Onze aanpak kenmerkt zich door betrokkenheid, een gedegen analyse van de opgave(n) en een zorgvuldige procesvoering, zodat oplossingen kunnen rekenen op breed draagvlak. Wij helpen onze opdrachtgevers o.a. door het:

  • uitvoeren van beleidsvoorbereidend onderzoek;
  • leveren van economische onderbouwingen;
  • uitvoeren van haalbaarheidsstudies;
  • ontwikkelen van visie en strategie;
  • ontwikkelen van beleidsprogramma’s;
  • bevorderen van regionale publiek-private samenwerking.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties