Monitoring en evaluatie

Wilt u weten wat de impact van uw beleid is of bent u op zoek naar een instrument waarmee u kunt bepalen waarop u moet bijsturen? Wilt u kunnen verantwoorden waaraan publieke middelen zijn besteed of een ‘proof of excellence’ van uw regio kunnen overleggen? Wij kunnen u helpen door een monitoringsinstrument voor u te ontwikkelen en de voortgang op relevante indicatoren inzichtelijk te maken. Hiermee krijgt u structureel inzicht in de ontwikkelingen in uw regio. E&E advies heeft in de afgelopen jaren meerdere instrumenten ontwikkeld en is gespecialiseerd in het inzichtelijk maken van economische ontwikkelingen en de voortgang van de energietransitie.

Daarnaast hebben wij veel ervaring met project- en programma-evaluaties om de impact van beleid en uitvoering te meten. Het betreft evaluaties waarbij wij het resultaat, de effectiviteit en het doelbereik in beeld brengen. Hiermee maken we inzichtelijk wat goed gaat en wat beter kan. Op basis van deze informatie kunnen onze opdrachtgevers een weloverwogen besluit maken over de voortzetting van een project of programma.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties