Economische onderbouwing Harmoniekwartier

Aanleiding

Het Harmoniekwartier is gelegen in het centrum van Leeuwarden en heeft door de aanwezigheid van de stadsschouwburg, winkels en horeca een belangrijke culturele en economische functie. In de loop der jaren is de kern van het Harmoniekwartier echter sterk verouderd. De ruimtelijke kwaliteit van het gebied is slecht en ligt lager dan andere delen van de binnenstad. De gemeente is voornemens het gebied een impuls te geven door er een concentratiegebied van pop- en jongerencultuur te creëren door de ontwikkeling van een nieuw poppodium en opwaardering van de ruimtelijke kwaliteit. Dit vergt een investering van circa  €20 miljoen. Voor een deel van dit bedrag wordt een subsidie aangevraagd. De gemeente Leeuwarden heeft E&E advies gevraagd om nut en noodzaak van de investering economisch te onderbouwen voor een succesvolle subsidieaanvraag.

Onze aanpak

Allereerst hebben we het huidige belang van het gebied geïnventariseerd door te kijken naar aantallen bezoekers en het aantal bedrijven, banen en de toegevoegde waarde. De economische effecten van het project zijn in kaart gebracht door zowel economische effecten in de investeringsfase als in de exploitatiefase te inventariseren. Daarnaast zijn ook ‘zachte’ effecten in kaart gebracht zoals versterking van het imago. Tenslotte is een ‘what if not’ scenario geschetst, waarin is benoemd wat de mogelijke effecten zijn als er niet wordt geïnvesteerd in het gebied.

Resultaat

Mede door de economische onderbouwing heeft de gemeente een positieve beschikking gekregen voor een bijdrage vanuit A7 Westergo.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties