Aanvalsplan vestigingsklimaat Fryslân dairy

Aanleiding

In de investeringsagenda Wurkje foar Fryslân staat dat Fryslân het vestigingsklimaat moet versterken om aantrekkelijker te worden voor ondernemingen en (publieke) instellingen in en buiten Fryslân. Als onderdeel hiervan is in opdracht van de provincie Fryslân en de F4 gemeenten een aanvalsplan gemaakt om het vestigingsklimaat rondom de Dairy keten aantrekkelijker de maken. De provincie Fryslân heeft het imago van een zuivelprovincie en geen van de andere regio’s in Nederland kiest zo expliciet voor dairy als kansrijke economische sector. Dit imago kan echter nog beter benut worden.

Onze aanpak

Als input voor de analyse vestigingsklimaat, propositie en strategie zijn er meer dan 40 gesprekken gevoerd met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en intermediaire organisaties binnen en buiten Fryslân. De strategieën zijn vervolgens gesondeerd met stakeholders. Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit de provincie Fryslân en de gemeenten Leeuwarden en Heerenveen.

Resultaat

Uit de gesprekken is naar voren gekomen dat Friesland geen uniek vestigingsklimaat en USP’s heeft ten opzichte van andere regio’s in Nederland. Wel heeft Friesland een goed vestigingsklimaat zonder echte witte vlekken, een sterk ontwikkelde primaire sector met veel dynamiek en talrijke initiatieven. Er zijn allerlei instituten die in hun onderlinge samenhang gepresenteerd worden als een ecosysteem, maar feitelijk is er sprake van een egosysteem. Dit dient te worden verbeterd. Ook is er behoefte aan een  ‘stip op de horizon’ waar de gehele keten met vereende kracht naar toe kan en wil werken en waar Friesland zich echt op kan onderscheiden, binnen Nederland en daarbuiten. Als stip is naar boven gekomen: “Binnen tien jaar de meest duurzame en renderende Dairy Chain in de wereld realiseren.“ Het rapport bevat praktische aanbevelingen ten aanzien van de verbetering van het vestigingsklimaat, de acquisitie en innovatie rond deelproposities en de inrichting van de organisatie en governance.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties