Onderzoek naar economische aspecten in de 30 RES’en

30 regio’s werken op dit moment aan hun Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Het Nationaal Programma RES heeft vandaag een foto gepubliceerd, waarin de stand van zaken in de regio’s wordt beschreven. E&E advies voert op dit moment in opdracht van NPRES een onderzoek uit naar de wijze waarop de 30 RES-regio’s omgaan met de economische kant van de energietransitie en hoe zij hierbij van elkaar kunnen leren. De eerste resultaten zijn geland in de foto van NPRES.

Klik hier voor de foto van NPRES

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties