Zonneparken zijn hot!

Zonneparken zijn hot! Veel gemeenten worden benaderd door ontwikkelaars met de vraag of het mogelijk is om een zonnepark in desbetreffende gemeente te realiseren. De grondhouding van veel gemeenten is positief, zonneparken kunnen namelijk een belangrijke bijdrage leveren aan de duurzaamheidsambities van gemeenten. Maar gemeenten zitten ook met vragen:

  • Is de beoogde locatie van een ontwikkelaar wel een geschikte locatie?
  • Zijn er geen andere geschiktere locaties?
  • Past een zonnepark in ons landschap en onder welke voorwaarden?
  • Welk effect heeft een zonnepark op onze duurzaamheidsambities?
  • Hoe robuust is de business case en wat levert het de gemeente op aan inkomsten?

Wij helpen u graag bij de beantwoording van deze en andere vragen. Wij ondersteunen diverse gemeenten op dit vlak. Zo stellen wij op dit moment samen met de gemeente Hoogeveen een zonnestrategie op. In deze strategie is uitgewerkt wat de potentie is van zonPV in de gemeente Hoogeveen, welke locaties geschikt zijn voor zonneparken en welke eisen worden gesteld aan de landschappelijke inpassing van zonneparken. Ook is een uitvoeringsstrategie uitgewerkt waarin staat op welke wijze de gemeente de uitrol van zonPV in de gemeente gaat faciliteren en ondersteunen.

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen en beoordelen van businesscases voor zonneparken. Wij beschikken over een uitgebreid rekenmodel waarmee wij het rendement van zonneparken  kunnen bepalen, dit kunnen wij gebruiken om u te helpen bij het realiseren van uw project. Ook als u bent benaderd door een ontwikkelaar kunnen wij u ondersteunen, bijvoorbeeld door een second opinion uit te voeren. Onder andere de gemeenten Heerenveen, Deventer, Smallingerland en Groningen hebben ons gevraagd om op dit vlak ondersteuning te bieden.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties