Margriet Zwarts (afstudeerstage)

We zijn met ons allen op zoek naar alternatieven voor fossiele bronnen in alle sectoren. De suikeragenda oppert suikerbieten als een duurzamer alternatief in de chemische industrie. Biomassa, zoals de suikerbiet, heeft alleen weer milieu impacts op andere gebieden dan alleen broeikasgasemissies, denk aan de bemesting die nodig is en het watergebruik tijdens het verwerken van de bieten.

Mijn hoofdvraag is eigenlijk of suikerbieten daadwerkelijk een duurzamere optie zijn, specifiek als alternatieve koolstofbron in de chemische industrie in Noord Nederland. Daarmee ga ik dus de milieu impact van de hele keten bekijken, maar ook praktisch onderzoeken welke spelers hierbij willen aansluiten en wat de beleidskant is. Uiteindelijk hoop ik dat er een goeie evaluatie uit komt rollen waarmee ik een sterk advies kan geven aan E&E over hoe verder met de suikeragenda, wat de plussen en minnen zijn en wie ze kunnen benaderen voor een vervolg.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties