Het Warmte Transitie Centrum Groningen (WTCG)

E&E advies bemenst samen met partners Procap, ECONNETIC en Witteveen+Bos het nieuwe Warmtetransitie Centrum Groningen (WTCG). In dit centrum werken gemeenten, de provincie en diverse partners samen aan de warmtetransitie.

Het is de bedoeling dat er vlot de transitie wordt ingezet naar het verwarmen van huizen in Groningen met duurzame warmte, gezien het dichtdraaien van de gaskraan. Er wordt daarbij een brede insteek gehanteerd en bijvoorbeeld ook gekeken naar de sociale aspecten en economische kansen die de warmtetransitie brengt. Dit economische perspectief is van groot belang, gezien het verlies van inkomsten uit de aardgaswinning. Met het WTCG wordt kennis over techniek, participatie, beleid en financiering samengebracht om zo de warmtetransitie in gemeenten te versnellen en economische kansen daarvan te benutten. Gemeentes kunnen hier terecht met vragen en inzichten betreffende de transitie en de markt van duurzame energie.

De afgelopen maanden is er een Plan van Aanpak gerealiseerd en nu worden de werkzaamheden voortgezet om samen met gemeenten naar de individuele transitievisies te kijken die passen binnen het huidige beleid en de regionale kansen en uitdagingen. De bedoeling is dat de Groningse gemeentes eind 2021 hun transitievisies hebben opgesteld. Theo Smit, Elmar Naber en Geert Visser gaan gemeenten helpen met beleidsontwikkeling rondom de warmtetransitie en analyses ter onderbouwing van dat beleid.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties