PLEON

Waarom is het PLEON opgericht?
Gesteund door MKB Noord, VNO-NCW Noord en de Rijksuniversiteit Groningen, heeft E&E advies in 2011 het initiatief genomen om een platform op te richten voor professionals op het gebied van regionale economische ontwikkeling (PLEON). Deze naam staat voor Platform economische ontwikkeling Noord-Nederland. De aanleiding tot oprichting van het platform ligt in het feit dat het werkveld van professionals op het gebied van economische ontwikkeling voortdurend verandert. Veel professionals zijn min of meer op zichzelf en de directe omgeving aangewezen wanneer het gaat om het in kaart brengen en verwerken van nieuwe ontwikkelingen. De praktijk leert dat de mate waarin men daarin succesvol is, verschilt. Om kennisdeling en uitwisseling van ervaringen mogelijk te maken, is het PLEON opgericht.

Wat zijn de activiteiten van het PLEON?
Periodiek worden PLEON bijeenkomsten georganiseerd met uiteenlopende onderwerpen. Er is een stuurgroep ingericht die zich bezighoudt met het inhoudelijke programma voor de bijeenkomsten en de organisatie ervan. De stuurgroep bestaat uit: Jeannette Los (gemeente Súdwest-Fryslân), Marianne de Jeu (gemeente Heerenveen), Dick Heesterbeek (gemeente Oldambt) en Floortje van Aken (E&E advies). De PLEON bijeenkomsten zijn gratis te bezoeken en worden afgesloten met een gezellige borrel.

Voor wie worden de activiteiten van het PLEON georganiseerd?
In principe is iedereen die zich in het Noorden bezighoudt met economische ontwikkeling van harte welkom bij de bijeenkomsten van het PLEON. Voorafgaand aan bijeenkomsten worden per mail uitnodigingen verstuurd aan professionals op het gebied van economische ontwikkeling waarvan wij over contactgegevens beschikken. Indien u tot op heden geen uitnodiging voor PLEON bijeenkomsten heeft ontvangen en u wilt dit wel, dan kunt u contact met ons opnemen.

Contact
Voor vragen of opmerkingen kunt u telefonisch contact opnemen met Floortje van Aken via (050) 360 44 33

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties