Impact-assessment Pieken in de Delta Oost-Nederland

E&E advies heeft dit jaar gewerkt aan een impact-assessment van het Pieken in de Delta programma voor de provincie Overijssel. Dit nationale beleidsprogramma inclusief subsidietraject was actief tussen 2006 en 2010 en had als doel om economische stimulans te geven aan vijf Nederlandse regio’s door te focussen op economische pieken, in plaats van achterstanden. In Oost-Nederland ging het om projecten rondom de thema’s Tech, Food en Health. Het doel van het onderzoek was om te zien welke langdurige economische effecten dit programma heeft gehad voor de regio Oost-Nederland, door te kijken naar de opbrengsten van 12 projecten.

Het is mooi om te zien dat voor veel van de onderzochte projecten nog steeds sporen te vinden zijn in de huidige economie. Veel deelnemende bedrijven zijn flink in omvang gegroeid en nieuwe bedrijven zijn gestart. Verder zagen we dat vooral voor zeer innovatieve projecten met hoge R&D kosten, een subsidietraject zoals Pieken in Delta, essentieel is voor het kunnen vermarkten van het uiteindelijke product. De opzet van het Pieken in de Delta programma bood mooie ontwikkelkansen voor het Oost-Nederlandse MKB door de gunstige subsidievoorwaarden en nauwe betrokkenheid van de overheid. We zien ook dat er thematisch een mooie basis is gelegd met het PIDON programma, veel onderwerpen van de projecten maken nog steeds deel uit van de Overijsselse ontwikkelagenda.

Lees hier het gehele onderzoek.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties