Het Gronings Bod

Groningen wil vijf keer zoveel duurzame energie produceren als nodig is voor gebruik in de eigen regio. Om dit Gronings bod waar te kunnen maken zijn investeringen nodig. Eerder waren die gebaseerd op globale ramingen. Nu hebben stad en provincie Groningen gezamenlijk opdracht gegeven aan E&E advies en Quintel Intelligence om geraamde investeringen door te rekenen. Deze doorrekening laten zien dat 80 miljard nodig is, waarvan circa tweederde van kan worden opgebracht door de regio zelf en via bestaande rijksregelingen. Aanvullend is een extra rijksbijdrage nodig van 24 miljard als tegemoetkoming in de aanloopkosten en voor investeringen in onderdelen waarvoor geen regelingen zijn. Op 16 mei wordt het Gronings bod inclusief de onderbouwingen aangeboden aan de onderhandelaars van het nieuwe kabinet en alle leden van de Tweede Kamer. Meer over het Gronings bod en de onderbouwingen is te vinden via www.hetbestevoornederland.nl.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties