Energiemonitor Groningen

Aanleiding

De gemeente Groningen voert een ambitieus klimaatprogramma uit. Sinds de vaststelling van het Masterplan Groningen energieneutraal heeft de gemeente de ambitie om in 2035 energieneutraal te zijn. Om dit doel te bereiken is een uitvoeringsprogramma uitgewerkt dat inzet op vijf sporen. De gemeente staat voor een herijking van het huidige beleid. Daarnaast is er vanuit de gemeenteraad behoefte aan een instrument dat inzichtelijk maakt wat de huidige stand van zaken is en of Groningen op schema ligt voor het behalen van de klimaatdoelstellingen. De gemeente Groningen heeft E&E advies gevraagd dit inzicht te bieden en de Energiemonitor Groningen te ontwikkelen.

Aanpak

De Energiemonitor is opgebouwd uit twee delen. Deel 1 toont de voortgang op outcome indicatoren voor de hele gemeente (aandeel hernieuwbare energie, CO₂ emissies, totale energiegebruik, gebruik hernieuwbare energie). Op basis van deze indicatoren kan de voortgang van het klimaatbeleid worden gemeten. Deel 2 van de monitor toont de duurzaamheidsinspanningen van actoren in de gemeente. De activiteiten zijn zoveel mogelijk vertaald naar een kwantitatief effect. Hiermee is de bijdrage van de verschillende actoren aan het realiseren van de klimaatdoelstellingen inzichtelijk gemaakt (output) en kan een prognose worden gemaakt van de ontwikkeling van het aandeel hernieuwbare energie en CO₂ emissies in de komende jaren. In totaal zijn de activiteiten van 20 actoren opgenomen in de monitor.

Resultaat

De uitkomsten van de monitor zijn in een digitale omgeving gepresenteerd. Indien gewenst kan de monitor ook offline (PDF bestand) worden bekeken. De ontwikkeling van een monitor in een digitale omgeving brengt diverse voordelen met zich mee. Zo is de digitale omgeving gekoppeld aan meerdere gegevensbronnen. Indien gegevens worden aangepast, dan wordt dit meteen verwerkt in de monitor. Hierdoor kunnen gegevens op ieder moment worden aangepast of geactualiseerd. Deze rapportage is daardoor zeer tijdsefficiënt op te stellen. Bovendien bereikt de monitor een veel bredere doelgroep. Ook burgers en bedrijven kunnen de monitor via het internet bekijken en de monitor kan gedeeld worden via Twitter, Linkedin of Facebook, waardoor de publiciteit wordt vergroot.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties