Elmar Naber (adviseur)

Elmar werkt sinds medio 2019 voor E&E advies als adviseur economie en energietransitie. Elmar maakt zich thema’s snel eigen, is politiek sensitief en communicatief sterk. Vanuit zijn bestuurskundige achtergrond heeft hij scherp oog voor de rol van overheden in transities en voor een goede onderbouwing van beleid.

In de afgelopen jaren heeft Elmar zich ingezet op verschillende thema’s, zoals de Regionale Energie Strategie, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en monitoring en evaluatie. Hij is betrokken bij de structurele monitoring van Nationaal Programma Groningen en is sinds 2020 gedetacheerd bij het energieteam van de provincie Flevoland. 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties