E&E advies gaat verder meewerken aan de Friese waterstofstrategie

De provincie Fryslân wil in 2050 CO2-neutraal zijn. Om dit te realiseren zal Fryslân onafhankelijk moeten worden van fossiele brandstoffen. Om dit voor elkaar te krijgen zet de provincie dan ook in op meerdere vormen van energiebesparing, duurzame opwek en opslag. Alleen door verschillende technieken te combineren kunnen we komen tot een betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Fryslân ziet waterstof als één van de technieken in het energiesysteem van de toekomst. Daarnaast realiseert Provincie Fryslân zich dat innovatieve ontwikkelingen op het gebied van waterstof door Friese ondernemingen kunnen leiden tot nieuwe verdienmodellen en werkgelegenheid.

Nadat E&E advies in 2020 een verkenning heeft uitgevoerd naar de kansen van waterstof in Fryslân hebben we vorig jaar een ‘waterstofladder’ opgesteld, een prioriteringsschema om verschillende concrete toepassingen van waterstof te beoordelen. De waterstofladder is daarmee een hulpmiddel dat gebruikt kan worden bij het beoordelen van potentiële waterstofprojecten (zie Energieprogramma Fryslân).

De vervolgstap is het vaststellen van een waterstofagenda, een duidelijke waterstofstrategie die beschrijft op welke focusgebieden de provincie wil inzetten en welke activiteiten de provincie de komende jaren concreet wil gaan uitvoeren. Onze adviseur Marnix Bosma gaat hier het komende half jaar samen met de provincie aan werken. “Ik heb erg veel zin om bij de provincie Fryslân aan de slag te gaan met de waterstofagenda. De provincie is enthousiast en wil graag stappen maken op het gebied van waterstof. Het is belangrijk dat we snel een strategie ontwikkelen om de waterstofeconomie in Fryslân op gang te brengen en de kansen van waterstof te verzilveren.”

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties