E&E advies gaat aan de slag met een nieuw economisch actieplan voor de gemeente Súdwest-Fryslân

 

In oktober zijn collega’s Edwin Roos, Geert Visser en Roos de Bruijn gestart met een nieuwe opdracht: een nieuw economisch Actieplan voor de gemeente Súdwest-Fryslân voor 2022-2026. Het belangrijkste doel is het toekomstbestendig maken van de gemeente en zorgen dat haar doelen aansluiten bij de noordelijke RIS3-strategie middels een gebiedsgerichte, integrale beleidsaanpak. In 2018 hebben we als kantoor al een economische foto met bijbehorend advies voor de gemeente opgeleverd. Onder deze nieuwe opdracht hernieuwen we deze analyse met de meest recente cijfers, plus een eerste meting van de effecten van de coronacrisis.

In december zullen we met beleidsmedewerkers om tafel om de nieuwe economische agenda op hoofdlijnen te schetsen. In een later stadium zullen er ook andere stakeholders betrokken worden bij de beleidsvorming, een belangrijk uitgangspunt van de gemeente.

‘Het tijdsbestek van deze opdracht is interessant. Met de gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht moeten we zorgen dat zowel de huidige als de toekomstige bestuurders zich kunnen vinden in de nieuwe economische visie.’

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties