Economische impactstudie energietransitie Overijssel

E&E advies heeft in opdracht van de provincie Overijssel een onderzoek uitgevoerd naar de economische impact van energietransitie op de Overijsselse economie. Werkgelegenheidsontwikkeling en verduurzaming van de energievoorziening zijn twee belangrijke beleidspijlers van de provincie Overijssel. Doel van dit onderzoek was om beide doelen nadrukkelijker met elkaar te verbinden en de onderlinge relatie inzichtelijk te maken. Met dit onderzoek heeft E&E inzichtelijk gemaakt:

  • hoeveel bedrijven op dit moment actief zijn in de duurzame energiesector in Overijssel;
  • wat de huidige omvang van de werkgelegenheid in de Overijsselse duurzame energiesector is;
  • welke werkgelegenheidseffecten mogen worden verwacht als gevolg van geplande investeringen in duurzaamheidsprojecten waar Overijsselse bedrijven bij betrokken zijn;
  • wat de omvang is van de jaarlijkse energie-uitgaven in Overijssel en welk deel uit de regio wegvloeit. Dit wordt ook wel het weglekeffect genoemd;
  • in hoeverre energiebesparing en hernieuwbare energieproductie zorgen voor verkleining van dit weglekeffect en de werkgelegenheidseffecten die ontstaan als gevolg van verhoging van het besteedbaar inkomen;
  • hoe de Overijsselse economie op de langere termijn gaat veranderen door energietransitie (stip op de horizon).

Uit het onderzoek blijkt dat energietransitie niet alleen een positieve effect heeft op het tegengaan van klimaatverandering, maar ook een forse impuls kan opleveren voor de regionale economie. Zeker in regio’s die in staat zijn om snel over te schakelen naar nieuwe verdienmodellen rond energietransitie. Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties