De monitor 2021 van het Nationaal Programma Groningen is beschikbaar!

 

NPG

In de monitor is de ontwikkeling van Groningen op het gebied van Brede Welvaart en vier programma-ambities inzichtelijk gemaakt. De monitor geeft verder inzicht in de samenstelling en totstandkoming van de huidige projectenportefeuille. Naast feitelijke inzichten op basis van openbare data, geeft de monitor ook een beeld van de ervaringen van Groningers als het gaat om de onderwerpen waar Nationaal Programma Groningen zich op richt.

Samen met Sociaal Planbureau Groningen en Aletta Advies voert E&E advies de structurele monitoring en evaluatie van Nationaal Programma Groningen uit. In de 10 jaren dat het programma loopt, zal ieder jaar een monitor gepubliceerd worden zodat de effecten van de verschillende projecten zichtbaar wordt en hier zo nodig op bijgestuurd kan worden.

Het gehele rapport is hier te lezen!

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Dan kunt u via het onderstaande mogelijkheden contact opnemen.

050 - 360 44 33

Contact opnemen

Referenties