Samen staan voor duurzame energie & een vitale economie

illustration

De expertise van E&E advies

Wij helpen overheden en (semi-) publieke instellingen met de vraag hoe zij met publiek geld de economie kunnen versterken en de energietransitie kunnen versnellen. Deskundig, nuchter en gericht op betekenisvolle resultaten.

Wij werken onder andere voor: